Sodni postopki in arbitraža

Sodni postopki in arbitraža

Pravna pisarna PoToSun

Osredotočeni na reševanje zapletenih sodnih postopkov in arbitražnih zadev ter regulativnih preiskav. Procesno znanje odvetniške pisarne zajema postopke za izredne ukrepe (npr. začasne odredbe o prepovedi približevanja, predhodne sodne odredbe, zasege in ustavitve), sodne in upravne postopke s pisnimi pritožbami na vseh instancah. Ta znanja dopolnjujejo obsežne izkušnje odvetniške pisarne z arbitražo in mediacijo v gospodarskih sporih v Republiki Sloveniji.

Naša filozofija sodnega poslovanja zahteva razvoj edinstvene kombinacije taktičnih sodnih veščin z vsebinskim trokovnim znanjem s področja industrije in predpisov. Na ta način smo še posebej primerni za učinkovito zagovorništvo v zadevah, ki vključujejo vsebinsko usmerjenost in strokovno znanje.

Naša vsebinska področja prakse so arbitražni postopki, nelojalna konkurenca, stečaj, posredniški/dealerski/bančni spori, deliktno pravo, pogodbeni in gospodarski spori, spori v zvezi z zaposlitvijo/trgovinskimi zastopniki, intelektualna lastnina, medijsko pravo, pravni del/skrbništvo in premoženje.

Svoboda je pravica, da delaš to, kar ti zakon dovoljuje